06-1-2023 • Maarten Ruttenberg

Gezondheidsverklaring: alles wat u moet weten

Iedereen moet voor zijn of haar rijbewijs tenminste één keer de Gezondheidsverklaring van het CBR invullen. Afhankelijk van uw situatie moet dat vaker.

De Gezondheidsverklaring is een lijst met vragen om uw rijgeschiktheid vast te stellen. Aan de hand van uw antwoorden bepaalt het CBR of u veilig de weg op kunt, of dat een medische keuring door een keuringsarts en eventueel een specialist gewenst is. U ontvangt binnen 4 weken na indienen een reactie.

Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over de Gezondheidsverklaring en wat er precies van u verwacht wordt.