Tarieven

Snel de weg op voor een vaste prijs

Oogkeuring.nl stelt haar tarieven zorgvuldig vast en voldoet aan de geldende NZA tarieven. Binnen het gehanteerde tarief van € 119,- valt een halfuur bij de optometrist (directe tijd), maar ook de tijd voor het voorbereiden van de keuring, de interpretatie van de Eisen Rijgeschiktheid 2000, het duiden van de beschikbare medische informatie en het uitwerken en indienen van het advies bij het CBR (indirecte tijd).

CBR rijbewijs oogkeuring

€119.-

(exlusief eventueel Esterman gezichtsveldonderzoek)

Binoculair Esterman gezichtsveldonderzoek

In ongeveer 4% van alle keuringen wordt aanvullend een binoculair Esterman gezichtsveldonderzoek verlangd. Wij zorgen ervoor dat dit op korte termijn bij u thuis kan plaatsvinden. De extra kosten hiervoor bedragen € 100,-.

Directe tijd

De directe tijd betreft de totale duur van het onderzoek op locatie door de optometrist. De tijd wordt gemeten vanaf het moment dat u wordt opgeroepen uit de wachtkamer tot en met het moment dat het onderzoek is beëindigd. In de meeste gevallen is de optometrist 30 tot 40 minuten bezig met het oogonderzoek.

Indirecte tijd

De indirecte tijd bestaat uit het voorbereiden van de keuring, de interpretatie van de Eisen Rijgeschiktheid 2000, het duiden van de beschikbare medische informatie en het uitwerken en indienen van het advies bij het CBR. In de meeste gevallen is de oogarts 10 tot 15 minuten bezig om het onderzoek te beoordelen en een advies uit te brengen aan het CBR.

Kosten voor opvragen van medische informatie

In sommige gevallen heeft de oogarts informatie van uw behandelend (huis)arts nodig. Uw behandelend (huis)arts kan hiervoor kosten in rekening brengen. Wij zullen deze kosten aan u doorberekenen. U ontvangt uiteraard een kopie factuur van de kosten voor het opvragen van de medische informatie. Mocht u het niet eens zijn met deze kosten dan kunt u contact opnemen met uw eigen behandelend (huis)arts.

Geen verzekerde zorg

Rijbewijskeuringen zitten niet in het basispakket van de zorgverzekering en worden dus niet vergoed. U krijgt alleen een vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten die de keuring dekt. Daarnaast is het voor vergoeding soms van belang dat u voor de keuring een verwijzing heeft van het CBR. Mocht uw zorgverzekeraar dit vergoeden dan is dan vanwege uw aanvullende verzekering. De rijbewijskeuring is niet opgenomen in de basisverzekering. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. De vergoedingen uit de aanvullende verzekering tellen dus niet mee voor uw eigen risico. Meer informatie over de vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw aanvullende zorgverzekering.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Misschien staat het antwoord
al tussen de FAQ / Veelgestelde vragen.