fbpx
Tarieven

Snel de weg op voor een vaste prijs

Oogkeuring.nl stelt haar tarieven zorgvuldig vast en voldoet aan de geldende NZA tarieven. Binnen het gehanteerde tarief van € 114,- valt minimaal 45 minuten onderzoek en beoordeling door optometrist en oogarts (directe tijd), maar ook de tijd voor het voorbereiden van de keuring, de interpretatie van de Eisen Rijgeschiktheid 2000, het duiden van de beschikbare medische informatie en het uitwerken en indienen van het advies bij het CBR (indirecte tijd).

CBR rijbewijs oogkeuring

€114.-

(exclusief eventueel Esterman gezichtsveldonderzoek)

Binoculair Esterman gezichtsveldonderzoek

In ongeveer 5% van alle keuringen is aanvullend onderzoek nodig; het “Esterman binoculair gezichtsveldonderzoek”.  Dit onderzoek wordt vaak later door de oogarts of het CBR  aangevraagd. Omdat dit onderzoek maar zelden nodig is beschikt slechts een beperkt aantal locaties over de benodigde apparatuur om dit onderzoek uit te kunnen voeren. Hierdoor bestaat de kans dat er nog een afspraak op een andere locatie moet worden gemaakt. De extra kosten hiervoor bedragen € 60,-. Er is ook de mogelijkheid om het onderzoek thuis te laten uitvoeren, in dat geval bedragen de kosten € 120,-.

Als blijkt dat dit onderzoek alsnog nodig is wordt er altijd contact met u opgenomen om uit te leggen waarom dit onderzoek nodig is en hoe er een afspraak gemaakt kan worden en op welke locatie.

Directe tijd

De directe tijd betreft de totale duur die optometrist en oogarts nodig hebben voor het hele onderzoek en de beoordeling. De optometrist heeft ongeveer 30 minuten nodig, de oogarts ongeveer 15.

Indirecte tijd

De indirecte tijd bestaat uit het voorbereiden van de keuring, de interpretatie van de Eisen Rijgeschiktheid 2000, het duiden van de beschikbare medische informatie en het uitwerken en indienen van het advies bij het CBR.

Kosten voor opvragen van medische informatie

In zeer zeldzame gevallen heeft de oogarts informatie van uw behandelend (huis)arts nodig. Uw behandelend (huis)arts kan hiervoor kosten in rekening brengen. Wij zullen deze kosten aan u doorberekenen. In dat geval ontvangt u uiteraard een kopie factuur van deze kosten . Mocht u het niet eens zijn met deze kosten dan kunt u contact opnemen met uw eigen behandelend (huis)arts.

Geen verzekerde zorg

Rijbewijskeuringen zitten niet in het basispakket van de zorgverzekering en worden standaard niet vergoed. U krijgt alleen een vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten die de keuring dekt. In dat geval is het voor vergoeding vaak wel nodig om een verwijzing van het CBR te hebben. Meer informatie over de vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Misschien staat het antwoord
al tussen de FAQ / Veelgestelde vragen.