Tarieven

Tarieven

Onderzoek optometrist en CBR keuring oogarts zonder verborgen kosten

Bij oogkeuring.nl hanteren we vaste bedragen zonder verborgen kosten, onafhankelijk van de tijdsduur. Het onderzoek door de optometrist, de keuring door de oogarts op afstand en alle administratieve handelingen zijn hierbij inbegrepen.

Aanvullende kosten Esterman gezichtsveldonderzoek t.b.v. het rijbewijs

Bij bepaalde aandoeningen kan er aanvullend een Esterman gezichtsveldonderzoek worden gevraagd door de keurend oogarts of het CBR (kijk hier voor meer informatie). Bij ongeveer 4% van alle oogkeuringen is dit het geval. De meeste opticiens beschikken niet over de apparatuur om zo’n onderzoek uit te voeren. Omdat we beloven dat u snel gekeurd kan worden kunnen wij u hiervoor thuis bezoeken. Een gezichtsveldonderzoek aan huis kost € 100,-.We hebben ook afspraken met enkele zelfstandige oogklinieken waar u eventueel snel terecht kunt. In dat geval kost het gezichtsveldonderzoek € 60,-.

De kosten van een CBR rijbewijs oogkeuring:

€119.-

Zoek uw opticien in de buurt

Aanvullend gezichtsveldonderzoek op locatie:

€60.-

Lees meer

Bij een klein gedeelte van alle oogkeuringen (ongeveer 5%) is achteraf aanvullend onderzoek nodig; een zogenaamd gezichtsveldonderzoek of GVO. Biij bepaalde aandoeningen (aan netvlies, hersenen of glaucoom) kunnen defecten in het gezichtsveld kunnen optreden. De keurend oogarts of het CBR kunnen dan om een dergelijk onderzoek vragen. Een gezichtsveldonderzoek kan op locatie of thuis plaatsvinden.

Aanvullend gezichtsveldonderzoek aan huis:

€ 100,-

Lees meer

Bij een klein gedeelte van alle oogkeuringen (ongeveer 5%) is achteraf aanvullend onderzoek nodig; een zogenaamd gezichtsveldonderzoek of GVO. Biij bepaalde aandoeningen (aan netvlies, hersenen of glaucoom) kunnen defecten in het gezichtsveld kunnen optreden. De keurend oogarts of het CBR kunnen dan om een dergelijk onderzoek vragen. Een gezichtsveldonderzoek kan op locatie of thuis plaatsvinden.